“Je wenst toch iedereen een humane dood?”

Ze ambieerde de functie van directeur van de NVVE omdat ze het gedachtengoed van de vereniging enorm belangrijk vindt. De ambitie van Agnes Wolbert is dan ook de NVVE groter maken: “Meer leden betekent dat we meer mensen goede informatie kunnen verstrekken en dat we een nog belangrijkere rol in het debat over het levenseinde krijgen. Mijn streven is dat het gedachtengoed zoveel mogelijk mensen bereikt.”

“Ik hoop op een toekomst waarin iedereen die dat wil legale keuzes heeft om op een waardige manier te sterven.” Haar persoonlijke betrokkenheid straalt van haar af als Agnes praat over haar werk in de politiek, maar ook over haar werk in de jeugdzorg waar ze haar carrière begon. “Ik kwam regelmatig schrijnende gevallen tegen. Ik heb me het lot van mensen die het slecht getroffen hebben in het leven altijd erg aangetrokken. Met sommige dingen willen we in onze maatschappij liever niet geconfronteerd worden, zoals met het onderwerp zelfdoding. Zeker als het gaat over jongeren. ‘Die hebben immers nog een heel leven voor zich’, is de redenering. Ik heb moeite met algemene uitspraken over euthanasie bij jongeren die het leven niet meer zien zitten. Dat is zo gecompliceerd en dat moet je echt van persoon tot persoon, verhaal tot verhaal bekijken. Maar je wenst toch iedereen een humane dood? Die wens voel ik niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de dierbaren, zoals ouders. Het is al erg genoeg als je kind overlijdt, om welke reden dan ook. Maar laat dat dan alsjeblieft op een humane manier gebeuren.”

Het onderwerp moet bespreekbaar zijn

“Het is essentieel dat het onderwerp bespreekbaar is. Daarom vind ik het heel goed dat de NVVE een jongerenafdeling heeft, die onder meer daar een platform voor kan zijn. We moeten ook jongeren een stem geven in dit debat. Het gaat hun immers ook aan. Niet alleen jongeren die nu misschien het leven moe zijn, maar ook anderen, die fysiek ziek zijn of die om andere redenen al na denken over vraagstukken rondom het levenseinde. Sterven hoort immers bij het leven. Daar kun je niet te vroeg bij stil staan. Dus ik hoop dat meer jongeren zich aansluiten en op die manier de NVVE groter maken en het debat over het levenseinde in al haar facetten mee zullen voeren. Jongeren kunnen dat debat rijker en beter maken.”

Menu