NVVE Jongeren: geen leeftijdsgrens bij wetsvoorstel voltooid leven

NVVE Jongeren vindt dat er geen leeftijdsgrens moet gelden voor mensen die een voltooid leven hebben en onder voorwaarden uit het leven willen stappen. De jongerenafdeling van de NVVE zegt dat in reactie op D66-leider Alexander Pechtold, die donderdag in Nieuwsuur stelde dat de samenleving er nog niet aan toe is om geen leeftijdsgrens te hanteren.

Eind vorig jaar kwam D66 met een wetsvoorstel om ouderen van 75 jaar die een voltooid leven hebben onder voorwaarden te helpen uit het leven te stappen.
Bijeenkomsten van de NVVE Jongeren worden geregeld bezocht door jongeren die hun leven voltooid vinden maar die, mede vanwege hun leeftijd, geen gehoor vinden bij hun arts. NVVE Jongeren vindt dat iedereen, mits wilsbekwaam, het recht heeft op een zelfgekozen levenseinde. Dit recht zou dan ook niet alleen voor ouderen moeten gelden.

Groot deel is tegen leeftijdsgrens

In de Week van de Euthanasie (11 tot 18 februari 2017) heeft het onafhankelijk marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de NVVE een onderzoek gedaan omtrent voltooid leven en hierin werd ook aandacht besteed aan de leeftijdsgrens. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een groot deel van de Nederlanders (43%) vindt dat mensen op elke leeftijd het leven als voltooid kunnen ervaren. Ditzelfde aandeel (44%) vindt dat er geen sprake moet zijn van een leeftijdgrens. 15% is wel voor een leeftijdgrens, de gemiddelde leeftijd die men in gedachten heeft is 76,1 jaar. Ruim een op de vier Nederlanders kan echter niet aangeven of de wet voltooid leven een bepaalde leeftijdgrens moet hanteren voor medische hulp bij zelfdoding.

Menu