Organisatie

NVVE Jongeren

Euthanasie en jongeren is geen vanzelfsprekende combinatie. ‘Als je jong bent, schrikken mensen zich dood als je over euthanasie begint. Dat maakt het moeilijk erover te praten,’ aldus Wendy Bax, een van de oprichtsters van NVVE Jongeren. Dat moet en kan anders, vinden wij.

Onze algemene doelstelling is het gesprek over jongeren en het levenseinde mogelijk maken. Of het nu gaat om het levenseinde in de verre, of juist heel nabije toekomst. Of het gaat over jezelf, over familie of vrienden of om het principe van zelfbeschikking. We doen onderzoek, discussiëren en informeren.

Onze activiteiten

We organiseren allerlei activiteiten die helpen bij het bespreekbaar maken van het zelfgekozen levenseinde.

Café Doodnormaal
Wil je meepraten over jongeren en het zelfgekozen levenseinde? Dat kan in ons Café Doodnormaal. Daar praten we aan de hand van stellingen en casussen over dit onderwerp. Kijk in onze agenda wanneer we bij jou in de buurt zijn. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken organiseren we 6 keer per jaar een Café Doodnormaal in een andere stad.

NVVE Jongeren symposium
Ieder jaar organiseert NVVE Jongeren een symposium, waar jongeren kunnen praten en discussiëren over verschillende vragenstukken die te maken hebben met jongeren en het zelfgekozen levenseinde. Diverse sprekers zorgen voor lezingen en de aanzet voor een goed debat. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, zowel leden als niet-leden.

Politieke jongerenorganisaties
Door samen te werken met politieke jongerenorganisaties proberen we ook in de politieke arena onze stem te laten horen. We hopen dat jongeren met een doodswens (nu of in de toekomst) een sterkere positie krijgen en dat hun belangen worden erkend in wet- en regelgeving. We doen dit door het zelfgekozen levenseinde op de kaart te zetten bij jongerenafdelingen van politieke partijen en hopen samen met hen moties en wetsvoorstellen te gaan schrijven.

Aandacht binnen opleidingen
NVVE Jongeren probeert ervoor te zorgen dat alle opleidingen binnen de gezondheidszorg aandacht gaan besteden aan het onderwerp ‘levenseinde onder jongeren’. Momenteel maakt dit nog bijna nergens structureel deel uit van het lesprogramma en wij vinden dat daar verandering in moet komen.

Menu